سه شنبه 29 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هم‌پای اقیانوس
هم پای اقیانوس
یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد
آهنگ جدید محمود آذش به نام «هم‌پای اقیانوس»
آهنگ جدید محمود آذش به نام «هم‌پای اقیانوس» با آهنگ‌سازی و تنظیم امید رهبران و شعری از عباس محمدی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد.