سه شنبه 29 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:همایش نقاشی «دانش آموز و استکبارستیزی»
همایش نقاشی
سه شنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۸
همایش نقاشی «دانش‌آموز و استکبارستیزی» در آبادان برگزار شد
به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری آبادان، همایش نقاشی «دانش‌آموز و استکبارستیزی» برگزار شد.