سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاد‌ه‌روی اربعین
همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاد‌ه‌روی اربعین
چهارشنبه ۹ آیان ۱۳۹۷
به بهانه برگزاری سومین همایش تئاتر اربعین؛
تنوع نمایشی در اربعین همچون تنوع زائران کشورهای مختلف شود
پیاده‌روی اربعین حسینی یکی از اتفاقات نادر عصر ماست؛ عصری که با همه درگیری‌ها و گرفتاری‌هایش در سراسر جهان نقطه اتصالی به نام امام حسین (ع) دارد تا مردمانی از بیش از ۸۰ کشور دنیا گرد هم آیند و جمله «حب الحسین یجمعنا» را تصویر کنند.