یکشنبه 4 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هفتاد و یکمین نشست پاتوق یکشنبه های تئاتر اصفهان
پاتوق تئاتر ۷۱
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشنامه «بنفش» در پاتوق یک‌شنبه‌های تئاتر خوانده شد
در هفتادویکمین نشست پاتوق یک‌شنبه‌های تئاتر اصفهان نمایشنامه «بنفش» نوشته فاطمه صابری در خانه هنرمندان اصفهان خوانده شد.