دوشنبه 7 بهمن 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:هفتاد و هشتمین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد
سید جلال اشکذری
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
تماشای «خانه‌ای کنار ابرها» در حوزه هنری یزد
در آخرین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد در سال ۹۷ فیلم سینمایی «خانه‌ای کنار ابرها» ساخته سید جلال دهقانی اشکذری به نمایش درآمد.