سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی
 نمایشگاه نقاشی خط و تذهیب« ابراهیم زینالی»
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی‌خط و تذهیب «ابراهیم زینالی» در حوزه هنری آذربایجان غربی افتتاح شد
نمایشگاه نقاشی‌خط و تذهیب «ابراهیم زینالی» با حضور مسئولان استان، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و هنرمندان طراز اول شهرستان ارومیه در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی افتتاح شد.