شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نکوداشت زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد
نکوداشت زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
طنزپرداز کسی است که روی خطوط قرمز بنشیند ولی رنگی نشود
ناصر فیض گفت: طنزپرداز می‌تواند به خطوط قرمز نزدیک شود ولی باید بلد باشد با ظرافت و بدون توهین، درست حرفش را بزند.