دوشنبه 28 مرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایشگاه نقاشی خط و تذهیب« ابراهیم زینالی»
 نمایشگاه نقاشی خط و تذهیب« ابراهیم زینالی»
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی‌خط و تذهیب «ابراهیم زینالی» در حوزه هنری آذربایجان غربی افتتاح شد
نمایشگاه نقاشی‌خط و تذهیب «ابراهیم زینالی» با حضور مسئولان استان، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و هنرمندان طراز اول شهرستان ارومیه در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی افتتاح شد.