دوشنبه 12 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایشگاه تجسمی «اتوبوس سپاه»
نمایشگاه اتوبوس سپاه
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
برگزاری نمایشگاه تجسمی «اتوبوس سپاه» در نگارخانه مهر خرم‌آباد
نمایشگاه هنرهای تجسمی با عنوان «اتوبوس سپاه» در نگارخانه مهر مجتمع فرهنگی حوزه هنری لرستان افتتاح شد.