دوشنبه 31 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایش «فانوس»
نمایش فانوس
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
«فانوس» به جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد راه یافت
نمایش «فانوس» از حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به کارگردانی مهدی عسگری به چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در قزوین راه پیدا کرد.