جمعه 9 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایش «غریبه شام»
تقدیر از عوامل غریبه شام
یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸
تقدیر از عوامل اجرایی نمایش «غریبه شام»
نمایش «غریبه شام» با حضور مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و جمعی از مسئولان فرهنگی استان قزوین به کار خود پایان داد.