شنبه 16 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایش «زیپ» به نویسندگی علی دل‌پیشه و به کارگردانی کیانوش ایازی
کیانوش ایازی کارگردان نمایش «زیپ»
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
به کارگردانی کیانوش ایازی؛
زیپ با استقبال گسترده در تماشاخانه مهر روی صحنه رفت
کارگردان نمایش «زیپ» گفت: استقبال از نمایش زیپ خیلی خوب بوده و مخاطبان با توجه به رای و نظراتشان حضوری و در سایت تیوال نشان داده که اجرای بسیار موفقی داشتیم.
نمایش «زیپ» به نویسندگی علی دل‌پیشه و به کارگردانی کیانوش ایازی
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
در تماشاخانه مهر؛
اجراهای «زیپ» به کارگردانی کیانوش ایازی آغاز شد
نمایش «زیپ» به نویسندگی علی دل‌پیشه و به کارگردانی کیانوش ایازی اجراهای خود را در تماشاخانه مهر حوزه هنری آغاز کرد.