یکشنبه 4 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نمایش «بنفش»
پاتوق تئاتر ۷۱
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشنامه «بنفش» در پاتوق یک‌شنبه‌های تئاتر خوانده شد
در هفتادویکمین نشست پاتوق یک‌شنبه‌های تئاتر اصفهان نمایشنامه «بنفش» نوشته فاطمه صابری در خانه هنرمندان اصفهان خوانده شد.