دوشنبه 31 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نقش هنر در نوروز
نوروز
دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
سلام، نوروز، هنر
نقش هنر در جشن‌های نوروزی
از نظر اسلام نوروز و بزرگداشت آن نه تنها مذمت نشده است كه بهانه‌ای فرخنده برای هر انسان خردمند است تا بتواند شتابی افزون‌تر در پیمودن راه دراز معنویت پیدا كند.