پنج شنبه 30 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی
امین فروغی
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
با نگاهی به قصیده عینیه
هجدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی برگزار می‌شود
هجدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی با موضوع نگاهی به قصیده عینیه سید اسماعیل حمیری برگزار می‌شود.
مهدی امین فروغی
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در حوزه هنری برگزار می‌شود
نگاهی به قصیده «میمیه فرزدق» توسط مهدی امین‌فروغی
مهدی امین فروغی، پژوهشگر موسیقی آیینی، مترجم و عاشوراپژوه، در شانزدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی به بررسی قصیده «میمیه فرزدق» می‌پردازد.
امبن فروغی
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
با حضور مهدی امین فروغی صورت می‌گیرد
بررسی «قصیده کوثریه سیدرضا هندی» در حوزه هنری
سلسله نشست های پژوهشی هنر و ادبیات دینی در چهاردهمین نشست، نگاهی به قصیده کوثریه سیدرضا هندی خواهد داشت.