دوشنبه 31 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نشست هم‌اندیشی مسئولین واحد آفرینش‌های ادبی مراکز استانی
نشست هم‌اندیشی مسئولین واحد آفرینش‌های ادبی مراکز استانی
چهارشنبه ۲۹ آیان ۱۳۹۸
نشست هم‌اندیشی مسئولین واحد آفرینش‌های ادبی مراکز استانی برپا شد
معلمی: خواست حوزه هنری تولید آثار قوی و تأثیرگذار است
مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری گفت: خواست حوزه هنری تولید آثار قوی و تأثیرگذار است و در این راستا کارشناسی آثار را با جدیت تمام دنبال می‌کند.