پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نشست تخصصی سالانه مسئولان نمایش مراکز استانی حوزه هنری
برگزاری نشست تخصصی سالانه مسئولان نمایش مراکز استانی حوزه هنری
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
نشست تخصصی مسئولان نمایش مراکز استانی حوزه هنری برگزار می‌شود
نشست تخصصی سالانه مسئولان نمایش مراکز استانی حوزه هنری، ۲۹ و ۳۰ خردادماه برگزار می‌شود.