سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نسل نو طراحان گرافیک
اسماءالحسنی
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
در پانزدهمین نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء‌ الحسنی صورت می‌گیرد؛
نمایش آثار نسل نو طراحان گرافیک در بخش جنبی «اسم‌های نو»
آثاری از چهار طراح گرافیک در بخش جنبی پانزدهمین نمایشگاه حروف‌نگاری پوستر اسماء‌ الحسنی با عنوان «اسم‌های نو» به نمایش گذاشته می‌شود.