دوشنبه 23 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نسخه صوتی دفتر شعر «درباره تو» با صدای میلاد عرفانپور
نسخه صوتی دفتر شعر «درباره تو» با صدای میلاد عرفانپور
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
نسخه صوتی دفتر شعر «درباره تو» با صدای میلاد عرفان‌پور منتشر شد
نسخه صوتی دفتر شعر «درباره تو» جدیدترین کتاب صوتی انتشارات سوره مهر با صدای این شاعر رونمایی و منتشر شد.