چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نخستین جایزه داستان‌های حماسی
جشنواره حماسی
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
شهرستانی: دفاع از ایران دفاع از حقیقت است
دکتر سیدحسین شهرستانی، جامعه‌شناس، تاکید کرد: ایران، مرزی در میان مرزها نیست. در تفکر فردوسی، ایران بی‌مرز است، دفاع از ایران دفاع از مرز جغرافیایی نیست بلکه دفاع از حقیقتی است که شرق و غرب را در بر می‌گیرد و تفکری جهانی دارد. ایران در شاهنامه نژاد، قوم و مرز جغرافیایی نیست؛ شکلی از فرهنگ است که نگاه جهانی دارد و شرق و غرب را هم در بر می‌گیرد.
نشست مدرسان ادبیات داستانی کشور در مشهد
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
در نشست مدرسان ادبیات داستانی کشور در مشهد مطرح شد:
نیاز داستان به آشنایی‌زدایی از کهن‌الگوها
حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی، نشست مدرسین ادبیات داستانی کشور را با هدف تبیین رویکردهای نخستین جایزه داستان‌های حماسی برگزار کرد.