شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:نتایج بازبینی چهارمین جشنواره نقالی و پرده‌خوانی غدیر ( نقالان علوی )
چهارمین جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی غدیر « نقالان علوی»
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹
نتایج بازبینی چهارمین جشنواره نقالی و پرده‌خوانی غدیر (نقالان علوی) اعلام شد
چهارمین جشنواره سراسری نقالی و پرده‌خوانی غدیر (نقالان علوی) در سه بخش کودک، نوجوان و بزرگسال، راه‌یافتگان خود را معرفی کرد.