چهارشنبه 30 مرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مینوکوس
«نقاشی قهوه‌خانه»
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
نشست خبری کتاب خاطرات کاظم دارابی، متهم دادگاه میکونوس، برگزار شد
کاظمی: «نقاشی قهوه‌خانه» شکستی بر تک‌صدایی ماجرای میکونوس است/ دارابی: ۱۵ سال شکنجه اروپایی شدم
نشست خبری کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» خاطرات کاظم دارابی، متهم دادگاه میکونوس، به نویسندگی محسن کاظمی دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در حوزه هنری برگزار شد.