جمعه 9 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:موسیقی عاشیقی
 ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری»
شنبه ۲۵ آیان ۱۳۹۸
همزمان با هفته وحدت؛
عاشیق‌های آذربایجان غربی ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری» را برگزار کردند
هنرمندان شیعه و سنی موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی به مناسبت گرامیداشت «هفته وحدت» در شهرستان ارومیه گرد هم آمدند و ویژه برنامه «بیرلیک نغمه لری» را برگزار کردند.