پنج شنبه 21 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:موسیق کردهای غرب ایران
محمداشکان نظری
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
نگاهی به کتاب «مفهوم بند در موسیقی کُردهای مُکریان»
کتاب «مفهوم بند در موسیقی کُردهای مُکریان» نوشته کژوان ضیاءالدینی در زمینه‌ موسیقی بخشی از کُردهای ساکن در غرب ایران است.