شنبه 25 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:موسسه پیام آزادگان
گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان در بیرجند
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
گرامیداشت سالروز بازگشت پرستوهای عاشق ایرانی برگزار شد
به همت حوزه هنری خراسان جنوبی، گرامیداشت سالروز بازگشت پرستوهای عاشق ایرانی در بیرجند برگزار شد.