شنبه 29 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مهدی مظفری ساوجی
همه آینه ها
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
روایت محرم/۲۳
«همۀ آینه‌ها»؛ گزیده غزل‌های عاشورایی امروز
کتاب «همۀ آینه‌ها» گزیده غزل‌های عاشورایی به همت حوزه هنری استان تهران و در چاپ سوم خود سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.