پنج شنبه 30 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مهدی امین فروغی
امین فروغی
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
با نگاهی به قصیده عینیه
هجدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی برگزار می‌شود
هجدهمین نشست پژوهشی هنر و ادبیات دینی با موضوع نگاهی به قصیده عینیه سید اسماعیل حمیری برگزار می‌شود.
سلسله نشست های هنر و ادبیات دینی
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
قصیده کوثریه سیدرضا هندی نقد و بررسی شد
فروغی: بسیاری از آثار آیینی، میراث ادبی کشورمان هستند
مهدی امین فروغی گفت: بسیاری از آثار آیینی، همچون میراث فرهنگی و ادبی کشورمان بوده و این آثار قله‌نشین‌های ادبیات هستند.
امبن فروغی
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
با حضور مهدی امین فروغی صورت می‌گیرد
بررسی «قصیده کوثریه سیدرضا هندی» در حوزه هنری
سلسله نشست های پژوهشی هنر و ادبیات دینی در چهاردهمین نشست، نگاهی به قصیده کوثریه سیدرضا هندی خواهد داشت.
دوازدهمین نشست از سلسه نشست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
دوازدهمین نشست از سلسه نشست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی برگزار می‌شود
دوازدهمین نشست از سلسه نشست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی با موضوع «سیری در مدایح نبوی(ص)» با حضور مهدی امین‌فروغی در حوزه هنری برگزار می‌شود.
«تحولات نوحه‌سرایی در دوران معاصر»
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
در هشتمین نشست هنر و ادبیات دینی عنوان شد:
نوحه‌های امروز فاقد عناصر لازم نوحه‌سرایی است
مهدی امین‌فروغی، نویسنده و پژوهشگر، در این نشست گفت: نوحه‌های قدیمی بسیار قدرتمند‌تر سروده می‌شدند. متاسفانه نوحه‌های امروزی از عدم عناصر لازم شعری و حماسی رنج می‌برند. بیشتر اشعاری که امروزه به عنوان نوحه خوانده می‌شوند به‌دور از بزرگواری‌های اخلاقی و سیره زندگی ائمه هستند. همچنین نوحه‌های امروزی از موسیقایی شعری و محتوا بهره نمی‌برند و تنها به نوعی جنون شباهت دارند.
شست‌های پژوهشی هنر و ادبیات دینی
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
با حضور مهدی امین فروغی
تحولات نوحه‌سرایی در دوران معاصر بررسی می‌شود
مهدی امین فروغی، نویسنده و پژوهشگر، به بررسی و تحلیل «تحولات نوحه‌سرایی در دوران معاصر» در حوزه هنری می‌پردازد.