دوشنبه 11 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:معاونت پژوهش و آموزش حوزه هنری
عقاب های تپه های ۶۰
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
با حضور احمد شاکری و محمدرضا بایرامی؛
نشست «چیستی ایده اولیه و چگونگی ایده‌یابی» در حوزه هنری برگزار می‌شود
نشست «چیستی ایده اولیه و چگونگی ایده‌یابی» سه‌شنبه ۲۶ آذرماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.