شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان اصفهان
فراخوان «اولین رویداد تولید فیلم داستانی سمر»
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
اعلام فراخوان اولین رویداد تولید فیلم داستانی سمر
حوزه هنری استان اصفهان فراخوان نخستین رویداد تولید فیلم داستانی سمر (داستان یا افسانه) را بر اساس ایده، طرح و فیلم‌نامه‌های برتر اعلام کرد.