پنج شنبه 6 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مشکل فرهنگی
اسماعیل امینی
سه شنبه ۲۷ آیان ۱۳۹۹
امینی: انتخاب نام خارجی برای تولید ایرانی «مشکل فرهنگی» است
شاعر و طنزپرداز زبان و ادب فارسی معتقد است اینکه چرا تولیدکننده نام خارجی روی کالای خود قرار می‌دهد، یک «مشکل فرهنگی» است و لزوماً برخورد با آن حاکمیتی نیست.