چهارشنبه 27 شهریور 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مشهد مقدس
میثم مرادی بیناباج
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
نشست خبری هفته هنر انقلاب
برنامه‌های حوزه هنری خراسان رضوی در هفته هنر انقلاب اسلامی اعلام شد
اولین نشست خبری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سال ۹۷ در خانه یک زوج هنرمند مشهدی برگزار شد که تمام اقلام خانه‌ آن‌ها از کالاهای ایرانی تهیه ‌شده است.