چهارشنبه 2 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مسعود آتشگران
مسعود آتشگران
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
مسعود آتشگران از شیوه‌های نگارش تاریخ‌شفاهی گفت
کارگاه تاریخ شفاهی با موضوع «انتخاب سوژه، انجام مصاحبه» با حضور مسعود آتشگران- پژوهشگر تاریخ شفاهی- و جمعی از علاقه‌مندان در حوزه هنری قزوین برگزار شد.