یکشنبه 17 فروردین 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مستند
شکیبا
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
تولید فیلم كوتاه مستند «شكیبا» در هرمزگان
فیلم كوتاه مستند «شكیبا» به همت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقلاب اسلامی هرمزگان تولید شد.