دوشنبه 5 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴»
 مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴»
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
آغاز تولید مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴»
حوزه هنری استان البرز با همکاری دبیرخانه فرهنگی هنری ایران آینده، تولید مستند تصویری «ایران ۱۴۰۴» را آغاز کرد.