شنبه 5 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مسابقه ملی نقاشی کودک «کرونا را شکست می دهیم» اردبیل
راه‌یافتگان به مسابقه ملی نقاشی کودک کرونا را شکست می دهیم اردبیل
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
معرفی راه‌یافتگان به مسابقه ملی نقاشی کودک «کرونا را شکست می‌دهیم»
حوزه هنری استان اردبیل، اسامی راه‌یافتگان به مسابقه ملی نقاشی کودک «کرونا را شکست می دهیم» را اعلام کرد.