چهارشنبه 27 شهریور 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مسئولان موسیقی مراکز استانی حوزه هنری
نشست تخصصی مسئولان موسیقی مراکز استانی
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
نشست تخصصی مسئولان موسیقی مراکز استانی حوزه هنری برگزار می‌شود
نشست تخصصی مسئولان موسیقی مراکز استانی حوزه هنری انقلاب اسلامی ۱و ۲ مردادماه برگزار می‌شود.