پنج شنبه 6 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق»
مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق»
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی حوزه هنری منتشر کرد؛
برنامه مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» در حرم حضرت معصومه (س)
دفتر تعزیه و آیین‌های نمایشی حوزه هنری برنامه‌های مراسم نقالی و پرده‌خوانی «عشاق» را که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود منتشر کرد.