پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مراسم افطار
طباطبایی
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
رئیس حوزه هنری خوزستان:
اسلام پرچمدار هنردوستی، هنرمندی و هنرپروری است
با حضور جمع کثیری از هنرمندان، مراسم افطار هنرمندان و کارکنان حوزه هنری خوزستان در پلاتوهای نمایش این نهاد انقلابی برگزار شد.