جمعه 24 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمود صابری دبیرنخستین همایش سراسری «تئاترمان»
فراخوان تولید سراسری تئاتر آپارتمانی در قرنطينه«تئاترمان»
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹
دبیرخانه نخستین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی «تئاترمان» خبر داد:
مهلت ارسال فیلمِ آثار تا پایان مردادماه تمدید شد
مهلت ارسال فیلم متون پذیرفته شده که تا پیش از این ۱۵ مردادماه اعلام شده بود تا پایان مردادماه تمدید شد.
محمود صابری
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
دبیر نخستین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی «تئاترمان» عنوان کرد:
متن‌های پذیرفته شده دست اول تقدیر می‌شوند/ مهلت ارسال فیلم آثار حداکثر تا تاریخ ۱۵ مردادماه
صابری با اعلام این خبر گفت: از نویسندگان کلیه متون پذیرفته شده دست اول که در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرده باشند و یا اجرای عمومی نداشته‌اند، تقدیر می‌شود.
فراخوان تولید سراسری تئاتر آپارتمانی در قرنطينه«تئاترمان»
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹
متون پذیرفته شده نخستین همایش سراسری «تئاترمان» اعلام شد
دبیرخانه نخستین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی «تئاترمان» متون پذیرفته شده برای گام بعدی این رویداد را معرفی کرد.
فراخوان تولید سراسری تئاتر آپارتمانی در قرنطينه«تئاترمان»
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
داوران بخش بازخوانى متون همايش تئاترمان معرفی شدند
بهار مؤمنى، مهرنوش مهدوى حامد و شهرام احمدزاده به عنوان داوران بخش بازخوانى متون نخستین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی «تئاترمان» معرفی شدند.
فراخوان تولید سراسری تئاتر آپارتمانی در قرنطينه«تئاترمان»
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
تمدید یک هفته‌ای مهلت ارسال متن به نخستین همایش سراسری «تئاترمان»
دبیرخانه نخستین همایش سراسری «تئاترمان» مهلت ارسال متن به این رویداد را که پیش از این تا ۱۰ خردادماه اعلام شده بود، تا ۱۷ خردادماه تمدید کرد.
محمود صابری
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
دبیر نخستین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی «تئاترمان»:
۵ اثر برگزیده همایش«تئاترمان» اجرای عموم خواهند داشت
محمود صابری در مورد نخستین همایش سراسری تئاتر آپارتمانی «تئاترمان» گفت: ۵ اثر برگزیده این همایش، بعد از پایان قرنطینه و بازگشایی سالن‌های نمایش، اجرای عمومی در یکی از تالارهای در اختیار مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری داده خواهند شد که البته با حمایت مالی همراه خواهد بود.
محمود صابری
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشت دبیر نخستین همایش سراسری «تئاترمان»؛
صابری: تئاتر آپارتمانی در این دوره حیات تئاتر را تداوم می‌بخشد
محمود صابری، دبیر نخستین همایش سراسری «تئاترمان» در یادداشتی عنوان کرد: شاید در مقطعی برحسب ضرورت سالن‌های تئاتر بسته شوند، اما هنر تئاتر تعطیل نمی‌شود و راهی را برای ادامه حیات باز خواهد کرد. تئاتر آپارتمانی در این دوره به عرصه وارد شده تا حیات تئاتر را تداوم بخشد.