شنبه 18 مرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری
محمدمهدی دادمان
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
رئیس حوزه هنری در پی رویدادهای پیرامون خانه هنرمندان اصفهان:
پیگیر مطالبات به حق هنرمندان هستیم
محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پی رویدادهای پیرامون خانه هنرمندان اصفهان در صفحه اینستاگرام خود با انتشار مطلبی واکنش نشان داد.
سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
رئیس حوزه هنری درگذشت والده وزیر اسبق ارشاد را تسلیت گفت
محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، طی پیامی درگذشت والده دکتر سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد را تسلیت گفت.