شنبه 14 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمدرضا تقی‌دخت
مهرواره سوره
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
اولین جلسه داوری مهرواره «جوان سوره» برگزار شد
داوری بخش شعر نو و نیمایی هفدهمین مهرواره شعر و داستان «جوان سوره» به پایان رسید.
یک ماه و یک کتاب
یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
مجموعه شعر «نُورَهان» سروده‌های محمدرضا تقی‌دخت بررسی شد؛
میرشکاک: شعرتقی‌دخت فردی است/ امینی: «نُورَهان» در شعریت و زبان جدی‌ست
نشست «یک ماه، یک کتاب» با موضوع بررسی مجموعه شعر«نُورَهان» سروده‌های محمدرضا تقی‌دخت در حوزه هنری برگزار شد.
عبدالحمید ضیایی
یکشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۸
نزاع عقل و عشق در «نورهان»
عبدالحمید ضیایی معتقد است در شعرهای محمدرضا تقی‌دخت نیز به شیوه معمول و متعارف شاعران، همواره نبرد عقل و عشق، به نفع عشق پایان می‌یابد.