شنبه 17 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمداسماعیل حاجی‌علیان
آتون نامه
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
یادداشت سعید تشکری بر «آتون نامه» محمد اسماعیل حاج علیان
سعید تشکری معتقد است: در روزگار کنونی گفتن از کتاب خوب و نوشتن از رمان خوب خیلی سخت شده است، آنقدر سخت، که گاهی فکر می‌کنی، برای چه کسی باید گفت و برای چه کسی باید نوشت، و من همچنان باور دارم که کتاب خوب خوانده می‌شود و قلم خوب ستوده می‌شود.
کتاب ایوار
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
«ایوار»، اقتباسی از حقایق سرنگونی مجسمه محمدرضا پهلوی
روایت‌ها و داستان‌هایی از افرادی که در به زیرکشیدن مجسمه محمدرضا پهلوی تلاش داشتند را در کتاب «ایوار» نوشته محمداسماعیل حاجی‌علیان و از تولیدات حوزه هنری استان سمنان، می‌توان یافت و به روزهای اعتراض‌های خیابانی انقلاب ۵۷ ایران بازگشت.