جمعه 9 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمد لارتی کارگردان نمایش«خاطرات فیات تابستان ۵۹»
محمد لارتی کارگردان نمایش«خاطرات فیات تابستان ۵۹»
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
محمد لارتی کارگردان نمایش«خاطرات فیات تابستان ۵۹»:
روایت کودتای نوژه، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است
کارگردان نمایش«خاطرات فیات تابستان ۵۹» معتقد است: رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به موضوع شناخت دقیق گذشته تاریخ معاصر کشور تاکید دارند. چرا که جامعه‌ای که گذشته خود را به خوبی نشناسد گام‌های درستی برای آینده خود برنمی‌دارد.