چهارشنبه 2 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:محمد سلیمی راد
«این جمعه تعطیل نیست»
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
تحلیلی بر کتاب «این جمعه تعطیل نیست» نوشته مهران مظفری یاسوجی
کتاب «این جمعه تعطیل نیست» خاطرات جنگ‌های چریکی و پارتیزانی رمضان جمعه‌نژاد را از کردستان و مناطق غرب ایران روایت می‌کند.