یکشنبه 5 خرداد 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجید بالویی تئاتر بچه‌های مسجد
مجید بالویی
پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
مجید بالویی بازیگر نمایش «غربت قریب»:
تئاتر «بچه‌های مسجد» تجربه‌ای تکرار نشدنی است
بالویی که برای اولین بار تئاتر را در مسجد تجربه کرده است می‌گوید: تجربه‌ای فراموش نشدنی در این جشنواره نصیب من و دیگر بازیگران گروه‌های تئاتری این جشنواره شد.