چهارشنبه 7 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجموعه شعر رودی که جریان را عوض کرد
رودی که جریان را عوض کرد
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
معرفی کتاب
«رودی که جریان را عوض کرد»؛ شعر امروز
مجموعه شعر «رودی که جریان را عوض کرد» سروده‌ شکیبا غفاریان شامل ۲۹ غزل است که از سوی دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان سمنان منتشر شده است.