جمعه 28 شهریور 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجموعه شعر «به لهجه انگور»
مجموعه شعر «به لهجه انگور»
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
دو یادداشت بر کتاب «به لهجه انگور» سروده حسن یعقوبی
مجموعه شعر «به لهجه انگور»، سروده حسن یعقوبی در قالب‌های غزل، رباعی و سپید شکل گرفته و از توسط سوره مهر منتشر شده است.