سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجموعه شعر «آتش بی اختیار» سروده ندا نوروزی
کمال شفیعی
یکشنبه ۱۲ آیان ۱۳۹۸
یادداشتی از کمال شفیعی؛
«آتش بی اختیار»، دغدغه‌های روزآمد سیاسی یک شاعر
«آتش بی اختیار» مجموعه غزل ندا نوروزی، عنوان مجموعه شعری است که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر به بازار آمده است.
مجموعه شعر «آتش بی اختیار»
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸
معرفی کتاب؛
مجموعه شعر «آتش بی اختیار» غزل‌هایی حماسی و انقلابی است
مجموعه شعر «آتش بی اختیار» سروده ندا نوروزی اشعاری کلاسیک با موضوعات ارزشی ، آیینی و انقلاب اسلامی است.