سه شنبه 29 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجموعه اشعار فاضل نظری
فاضل نظری
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
پانزدهمین چاپ برای جدیدترین اثر فاضل نظری
آخرین مجموعه شعر فاضل نظری با عنوان «اکنون» در فاصله ۶ ماه پس از چاپ اول برای پانزدهمین بار تجدید چاپ شد.
ساعت شعر
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
عباس محمدی خبر داد:
برگزاری درس‌گفتارهای شعر فاضل نظری در حوزه هنری
عباس محمدی ضمن تشریح فعالیت‌های سال ۹۷ مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، از برگزاری درس‌گفتارهای شعر فاضل نظری در حوزه هنری در سال ۹۸ خبر داد.