سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:مجدالدین تاج نایب رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان
مجدالدین تاج
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
هنرمندان عکاس در حوزه صنایع دستی ورود کنند
مجدالدین تاج نایب، رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، گفت: فراخوان دومین دوره مسابقات ملی عکاسی در حوزه صنایع دستی با هدف حفظ و اعتلای صنایع دستی کشور و ورود هنرمندان عکاس به حوزه صنایع دستی منتشر شد.